Regionale mededelingen secundair onderwijs

nr. 6 - februari 2016

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

De krokusvakantie staat voor de deur. Misschien heeft u dan wel even de tijd om wat te lezen…

Voor u ligt een nieuwe editie van onze Regionale Mededelingen.
Het is een editie met behoorlijk wat vakgebonden aankondigingen van hopelijk boeiende initiatieven en inspirerende voorbeelden.

Vakoverstijgend vind je ook deze keer heel wat taalinspiratie in de rubrieken ‘taaldrempels en taaltips’.

In de ‘in de kijker’ krijgen we zicht op het resultaat van het kookboekproject van en voor jongeren met autisme uit BuSO Sint-Gregorius in Gentbrugge en de huldiging van de stichter van het Sint-Jozefinstituut in Geraardsbergen.

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs

Jan Verpoest
Regiodirecteur pedagogische begeleiding Oost-Vlaanderen

In de kijker
Mededelingen februari 2016 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 PB-kalender  Aardrijkskunde
   Biologie, chemie en natuurwetenschappen
   Duits
   Economie en handel
   Engels
   Esthetica
   Frans
   Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen
   Geschiedenis
   Informatica
   Latijn en Grieks
   Lichamelijke opvoeding
   Maatschappelijke vorming
   Muzikale opvoeding
Vakoverschrijdende Mededelingen  Nederlands
 Gelijke Onderwijskansen  Personenzorg
 Schoolpastoraal en opvoedingsproject  Project algemene vakken
 Taaldrempels op school  r.-k. Godsdienst 
 Taaltip  Techniek
 In de kijker  Wiskunde 

 

PB-kalender top
 • Chronologisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst regio Oost-Vlaanderen 2015-2016
 • Thematisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst

Meer informatie

GOK top
 • Komen Leren: Nederlands leren tussen de kookpotten
 • Gelijke onderwijskansen bevorderen is het resultaat van een jarenlang volgehouden inspanning van een schoolteam

Meer informatie

Schoolpastoraal en opvoedingsproject top
 1. Dag van de religieuze film (8/2)
 2. Vasten, elke schakel telt
 3. Aswoensdag (10/2)
 4. Colombiaanse en religieuze kunst in Elst (7-21/2)
 5. Digitale 40-dagenretraite
 6. Samenleven met vluchtelingen en migranten
 7. Meer informatie

Taaldrempels op school top
 • Radio Tika: talensensibilisering voor het lager onderwijs. Een bron van inspiratie voor het secundair onderwijs?
 • Kant-en-klare lespakketten op de geletterdheidssite van CTO
 • ‘Komen Leren’ via klasse.be

Meer informatie

 Taaltip top
Taaltip voor de maand februari

Meer informatie

 In de kijker top
 • ‘Iedereen chef!’
 • Herdenkings- en huldedag voor stichter in het Sint-Jozefsinstituut te Geraardsbergen

Meer informatie

 Aardrijkskunde top
 • Aardrijkskunde, GIS en Rock Werchter?!
 • Over het muurtje kijken bij een collega
 • Platentectoniek 2.0
 • Genoeg beton

Meer informatie

 Biologie, chemie en natuuwetenschappen top

In deze mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a. de leerplantoelichting voor het nieuwe leerplan biologie Sportwetenschappen aso, wijziging van datum voor een nascholing biologie, een elektronisch oefen- en toetsplatform voor chemie, deelname aan het netwerk voor leraren Natuurwetenschappen in IO’s en nieuw lesmateriaal voor biologie en chemie.

Meer informatie

 Duits top
 • Voorstelling nieuwe leerplannen Duits aso: data en inschrijving
 • Lezingenreeks UGent Great Plays
 • Theaterworkshop voor leraren Duits
 • Unwort des Jahres 2015

Meer informatie

 Economie en Handel top
 • Overleg rond competentierapport
 • Studiedag rond 'Start, groei en financiering van ondernemingen'
 • Nascholingen
 • Mededelingen

Meer informatie

 Engels top
 • Geplande nascholingen Engels
 • Enkele websites met teksten op niveau derde graad
 • Lezingenreeks Great Plays

Meer informatie

 Esthetica top
Nascholingsaanbod voor esthetica: Van Bisschoppelijk Seminarie tot Sint-Baafshuis. Vier eeuwen bouwkunst en bouwkunde in de oudste kern van Gent

Meer informatie

 Frans top
 • Tweede dag van de beginnende leraren eerstejaars: 3 februari 2016
 • Dag van het Frans in de eerste graad: 28 april 2016
 • Dag van Frans (en Spaans) Eekhoutcentrum: 3 februari 2016
 • Communicatieve werkvormen in het taalonderwijs. Breng je handboek tot leven: 25 februari 2016
 • Studiedag BVLF: 11 maart 2016
 • Examens DELF DALF: maart 2016

Meer informatie

 Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.

Meer informatie

 Geschiedenis top
 • "Dat is geen verrassing, want..."
 • Nascholingen
 • Testbeeld wordt Het Archief voor het Onderwijs
 • Suggesties voor de lespraktijk

 Meer informatie

 Informatica top
 • Windows Azure in de klas
 • Netwerkdag voor leerkrachten Toegepaste Informatica in Informaticabeheer
 • Vacature medewerker met een grondige ICT-kennis

Meer informatie

 Latijn en Grieks top
Didactisch materiaal, webklassen voor laatstejaars en nascholingsnieuws

Meer informatie

 Lichamelijke opvoeding top
 • Reanimeren op school
 • Nascholingen
 • Dagen beginnende leraren
 • Op sportieve uitstap met je leerlingen

Meer informatie

 Maatschappelijke vorming top
 • Lerarenvorming: 'Water doet de wereld draaien'
 • Talensensibilisering van Radio Tika
 • Netwerkdag PAV-MAVO 2de en 3de graad

Meer informatie

 Muzikale opvoeding top
Dag van de muziek op 18 maart 2016 in het Sint-Baafshuis te Gent

Meer informatie
 Nederlands top
 • Genietend lezen in de eerste graad a-stroom
 • Bijeenkomst vakcoördinatoren Nederlands

Meer informatie

 Personenzorg top
Samenkomsten klankbordgroepen en nascholingen

Meer informatie

 Project Algemene Vakken top
 • Lerarenvorming: 'Water doet de wereld draaien'
 • Talensensibilisering via Radio Tika
 • Komen Leren
 • Netwerkdag PAV-MAVO 2de en 3de graad

Meer informatie

 r.-k. Godsdienst top
 • Dag van de godsdienst
 • Interessant aanbod

Meer informatie

 Techniek top
Op zoek naar een nascholing techniek? Neem dan zeker hier een kijkje.

Meer informatie

 Wiskunde top
 • Navormingen in de kijker - PEDIC
 • Navormingen wiskunde - Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Toelatingsexamen arts en tandarts
 • Wetenschappen en wiskunde kunnen echt wel leuk zijn
 • Wondere wiskunst
 • Zitrus anders bekeken
 • Een nul voor wiskunde, er is nog hoop voor u

Meer informatie