Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 2 - oktober 2014

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het tweede nummer van onze Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2014-2015.

Naast de vakgebonden bijdragen (bijna alle vakken komen in deze editie aan bod) vindt u ook in deze editie de taaldrempels met aandacht voor de verplichte taalscreening en het stimuleren van leerlingen om meer boeken te lezen en de taaltip terug. Verder krijgt u informatie en inspiratie in de vaste rubrieken schoolmediatheek (kent u het woord abibliofobie?), schoolpastoraal en GOK-nieuws.

In de rubriek “in de kijker” gaat de aandacht deze keer uit naar de eerste elos-school in Vlaanderen (het Bernarduscollege in Oudenaarde), het bezoek van monseigneur Jesus Delgado aan het toekomstig Romerocollege in Dendermonde en een herinneringseducatieproject van Sint-Lutgardis in Zomergem.

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Hoofdbegeleider secundair onderwijs
 

In de kijker
Mededelingen oktober 2014 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
DPB-kalender  Aardrijkskunde
   Biologie, chemie en natuurwetenschappen
   Duits
   Economie - handel
   Engels
   Esthetica
   Frans
   Fysica, toegep. fysica, wetensch. werk, natuurwetenschappen
   Geschiedenis
   Godsdienst 
   Humane wetenschappen
   Informatica
   Klassieke talen
   Lichamelijke opvoeding
   MAVO/(P)AV
Vakoverschrijdende Mededelingen  Mode
Schoolmediatheek   Muzikale opvoeding
Schoolpastoraal   Nederlands
Optimale onderwijskansen   Plastische opvoeding
Preventie en welzijn   Studiegebied personenzorg
Taaldrempels   Techniek
Taaltip   Wiskunde

 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2014-2015.
Meer info
 
Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
 De inhoud van deze bijdrage:
 • Interessante vormingskansen voor dit schooljaar
 • Vormingsaanbod VSKO op maat van je school
 • Inspiratiekoffer van IJD

Meer info
 

Optimale onderwijskansen top
 • Materiaal GOK-netwerkdagen
 • Onderwijs in grootstedelijke, meertalige context ...
 • Duurzaam onderwijs

Meer info
 

Preventie en welzijn top
 • Tweede netwerkcafé DAVGOS - thema energiebeheersing
 • Vormingsaanbod
 • Registratie

Meer info
 

Taaldrempels top
 • Taalscreening
 • Er worden steeds minder boeken gelezen.  Hoe werk jij aan leesbevordering in je klas?

Meer info
 

Taaltip top
Wat geven de resultaten van de taalscreening aan?  Nog belangrijker: wat vang je ermee aan?
Meer info
 
Aardrijkskunde top
In deze bijdrage vind je een overzicht van enkele interessante elektronische nieuwsbrieven die je als leraar aardrijkskunde informeren en inspireren.  Als tweede rubriek wordt geïllustreerd waar en hoe je op een eenvoudige manier op het internet aan blinde kaartjes geraakt.
Meer info
 
Biologie, chemie en natuurwetenschappen  top
In deze mededelingen vind je o.a. informatie over de nieuwe leerplannen, nascholingen, olympiades, het VeLeWe-congres, een nieuw online platform voor wetenschappen, projecten en interessante websites en lesmateriaal.
Meer info
 
Duits top
In deze mededelingen vind je het programma van de Duitse filmweek 2014-2015, informatie over nascholingen en studiedagen voor leraren Duits en een wedstrijd voor scholen in het kader van de 'Europese Dag van de talen 2014'.  Enkele links kunnen inspiratie bieden voor de klaspraktijk of voor eigen vorming.
Meer info
 
Economie - handel top
Mededelingen, aankondigingen nascholingen en materiaal voor klasgebruik.
Meer info
 
Engels top
In deze mededelingen vind je een herhaling van de vorige mededelingen rond 'Dag van de talen' en de netwerken Engels, informatie over de lezingenreeks die de faculteit Taal- en letterkunde van de UGent in het kader van permanente vorming organiseert en enkele interessante links.
Meer info
 
Esthetica top
 • Dag van de PO & Esthetica
 • Voorbeelden van coöperatief en breinvriendelijk muziek beluisteren

Meer info
 

Frans top
 • Belang van strategieën
 • Nieuwe leerplannen Frans 3de graad ASO en TSO
 • Nascholingen PEDIC
 • Studiedag DiWeF
 • Activiteiten van de Alliance Française (Gent)

Meer info
 

Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen top
Interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis top
 • Netwerknamiddag op 8 oktober
 • Update van de nascholingen
 • Enkele suggesties om de les te stofferen

Meer info
 

Godsdienst top
 • Feedback expertisegroep evaluatie
 • Varia

Meer info
 

Humane wetenschappen top
Agenda samenkomsten/vormingen schooljaar 2014-2015.
Meer info
 
Informatica top
 • Aankondiging nascholingstraject nieuw leerplan Informaticabeheer
 • Nascholing Java van UGent

Meer info
 

Klassieke talen top
Leesstrategie, nascholingen en varia.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 •  Aanbod nascholingen LO en week van de leraar Lichamelijke opvoeding.
 • Ga op uitstap met je leerlingen.
 • Variapunten die je niet mag missen!

Meer info
 

MAVO /(P)AV top
 • Pinterest gebruiken in de klas
 • Gebruik van een portfolio als evaluatiesysteem in BSO
 • Elektronische nieuwsbrieven en e-zines

 Meer info
 

Mode top
 • Overleg vakcoördinatoren Mode
 • Nascholingen leerkrachten creatie en K&K

Meer info
 

Muzikale opvoeding top
 • Plan A voor de B-stroom, Luc Van Hende
 • Dagen beginnende leraren 1
 • Hoe leerlingen laten schitteren met muziek?, implementatie leerplan MO 2de graad
 • Dag van de muziek

Meer info
 

Nederlands top
 • Opfriscursus taalbeschouwing derde graad ASO-KSO-TSO
 • Uitgeverij Plantyn heeft weer een uniek aanbod Lijsters
 • Nederlands voor taalhelden 
 • Taalwedstrijd voor twaalf- tot achttienjarigen
 • TremaDigitaal: digitale methode voor communicatieve vaardigheden en zakelijke communicatie

Meer info
 

Plastische opvoeding top
Dag van PO en Esthetica.
Meer info
 
Studiegebied personenzorg top
Samenkomsten klankbordgroepen, nascholingen, interessante informatie, varia.
Meer info
 
Techniek top
Nascholing techniek.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Begeleidingsactiviteiten
 • Navormingen - PEDIC
 • Ijkingstoets wiskunde
 • Maryam Mirzakhani
 • Dagen van wiskunde - Kortrijk

Meer info