Regionale mededelingen secundair onderwijs

nr. 4 - december 2015

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Het einde van het eerste semester komt in zicht. De dagen worden steeds korter, de studiekoorts stijgt. Tijd voor de laatste Regionale Mededeling van 2015.

In het eerste deel van dit nummer vindt u naar goede gewoonte de algemene informatie: de kalender en de bijdragen van de themagroep taal: taaldrempels en de taaltips.

Het tweede deel van deze Mededelingen bestaat zoals gewoonlijk uit een waaier aan bijdragen uit de diverse vakgebieden. Wij hopen dat ze de nodige aandacht kunnen krijgen van alle betrokken leraren.

Onze rubriek ‘In de kijker’ neemt u weer mee in boeiende schoolverhalen: 150 jaar Sint-Lievenscollege te Gent, waardering door de leerlingen voor de leerkrachten in Heilige Harten Secundair in Ninove en de pop-up store van Leiepoort campus Sint-Vincentius.

Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs, pedagogische begeleiding Oost-Vlaanderen

Jan Verpoest
regiodirecteur pedagogische begeleiding Oost-Vlaanderen

In de kijker
Mededelingen december 2015 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 PB-kalender  Aardrijkskunde
   Biologie, chemie en natuurwetenschappen
   Duits
   Engels
   Frans
   Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen
   Geschiedenis
   Latijn en Grieks
   Maatschappelijke vorming
   Nederlands
   Personenzorg
   r.-k. Godsdienst
   Wiskunde
   
   
Vakoverschrijdende Mededelingen  
Schoolpastoraal en opvoedingsproject  
Taaldrempels op school
Taaltip   
In de kijker   

 

PB-kalender top
 • Chronologisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst regio Oost-Vlaanderen 2015-2016
 • Thematisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst
 • Gemeenschappelijke introductiedagen voor stagiairs

Meer informatie

Schoolpastoraal en opvoedingsproject top

De inhoud van deze bijdrage:

 1. Advent en schoolpastoraal
 2. Een jaar van 'barmhartigheid' (6/12)
 3. Aventsaanbod van IJD (17/12)
 4. 'El nino' in Drongen (10/12)
 5. Broederlijk Delen en de vluchtelingencrisis (13/1)
 6. Het beleg van Gent (17/12)
 7. Taizé in Valencia (31/12)
 8. Vous n'aurez pas ma haine... 

Meer informatie

Taaldrempels op school top

Een warm pleidooi voor lezen, want lezen maakt je empathischer. 
Hoe help je anderstalige nieuwkomers? 
Waardevolle tips op www.dagvandepoezie.be
Uitgeverij Die Keure brengt materiaal op de markt. 
 

Meer informatie

 Taaltip top
Taaltip voor de maand december

Meer informatie

 In de kijker top
 • 150 jaar Sint-Lievenscollege Gent
 • 'Hartverwarmend' Heilige Harten Secundair in Ninove
 • Pop-up winkel Leiepoort Campus Sint-Vincentius

Meer informatie

 Aardrijkskunde top
 • Binnenklasdifferentiatie in aarderijkskunde (en MaVo) in de eerste graad
 • Eerste hulp bij klimaatverwarring

Meer informatie

 Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a. een aanpassing van het leerplan toegepaste chemie derde graad tso Techniek-Wetenschappen, nascholingen, een overleg chemie voor leraren Bouw- en houtkunde, Elektriciteit-elektronica en Elektromechanica, een herhaalde oproep voor het verzamelen van examenvragen, nieuw lesmateriaal voor biologie en chemie, de leraar chemie van het Jaar.

Meer informatie

 Duits top
 • Terugblik op de ‘Dag van de moderne vreemde talen’
 • Nascholingen in het tweede semester (herhaling)
 • Wedstrijd BGDV (herhaling)
 • Ein bisschen Zeit zum Lesen?

Meer informatie

 Engels top
 • Terugblik op de ‘Dag van de moderne vreemde talen’
 • Nascholingen in het tweede semester (herhaling)
 • Save the date: Belta Day conference
 • Ready to learn?

Meer informatie

 Frans top
 • ‘Dag van de moderne vreemde talen’ 2015
 • Nascholingen Frans in PEDIC
 • Nascholingen CNO Antwerpen
 • Nascholingen KULeuven
 • Nascholing Eeckhoutcentrum Kortrijk
 • Concours des dix mots

Meer informatie

 Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen top
Overzicht van de interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.

Meer informatie

 Geschiedenis top
 •  
 • Lessen leren uit de geschiedenis?
 • Nascholingen
 • VIAA zoekt medewerkers
 • Suggesties voor de lespraktijk

Meer informatie

 Latijn en Grieks top
Met info over:
 
 • Leerlingenaantallen
 • Het servicegedeelte bij de leerplannen
 • Kalligrafie
 • Kennisclips

Meer informatie

 Maatschappelijke vorming top
 • Binnenklasdifferentiatie in aardrijkskunde (en MaVo) in de eerste graad
 • Eerste hulp bij klimaatverwarring

Meer informatie

 Nederlands top
 • Hikkies: gratis boekjes die een brug willen slaan tussen tieners van alle talige en alle culturele achtergronden.
 • Uitgeverij Eenvoudig Communiceren brengt boeiende publicaties op de markt.
 • Poëzieweek van 28 januari tot 3 februari: gratis lestips beschikbaar.
 • Anderstalige nieuwkomers – tips voor opvang en begeleiding
 • Alles over taalvariatie via Dialectloket

Meer informatie

 Personenzorg top
Samenkomsten klankbordgroepen en nascholingen

Meer informatie

r.-k. Godsdienst top
 • Overzicht vakvergaderingen scholengemeenschappen per graad
 • Overzicht nascholingen
 • Overzicht nascholingen ILC
 • Varia

Meer informatie

 Wiskunde top
 • Begeleidingsactiviteiten wiskunde
 • Nascholingen in de kijker – PEDIC
 • Nascholingen wiskunde – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • International Mathematical Modeling Challenge – Vlaanderen
 • Varia

Meer informatie