Regionale mededelingen secundair onderwijs

nr. 5 - januari 2016

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij vindt u de eerste editie van onze Regionale Mededelingen van 2016.
Ik maak van dit editoriaal graag gebruik om u allen een gezond en voorspoedig jaar toe te wensen.

In dit nieuwjaarsnummer zit in een algemeen deel, naast de PB-kalender, ook de vertrouwde rubrieken schoolpastoraal, taaldrempels, taaltip en ‘in de kijker’.

De ‘in de kijker’ focust dit keer op de fair trade prijs die Heilige Harten Secundair uit Ninove won; de vakoverschrijdende projecten rond kansarmoede in het Sint-Maarten instituut uit Aalst en de Damiaanreis van de leerlingen uit het Bernardus Technicum uit Oudenaarde.

In het tweede deel vindt u een groot aantal bijdragen uit de diverse vakgebieden. Deze artikels richten zich in de eerste plaats tot de verschillende vakleraren.

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs

Jan Verpoest
Regiodirecteur pedagogische begeleiding Oost-Vlaanderen

In de kijker
Mededelingen januari 2016 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 PB-kalender  Biologie, chemie en natuurwetenschappen
 De dag van het ondersteunend personeel  Duits
   Economie en handel
   Engels
   Esthetica
   Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen
   Lichamelijke opvoeding
   Muzikale opvoeding
   Nederlands
   Plastische opvoeding
   Wiskunde
Vakoverschrijdende Mededelingen  
Schoolpastoraal en opvoedingsproject  
Taaldrempels op school
Taaltip   
In de kijker   

 

PB-kalender top
 • Chronologisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst regio Oost-Vlaanderen 2015-2016
 • Thematisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst
 • Gemeenschappelijke introductiedagen voor stagiairs

Meer informatie

Dag van het ondersteunend personeel top

Datumwijziging 

Meer informatie

Schoolpastoraal en opvoedingsproject top

1. Vorming en intervisie in 2016
2. Startavond Broederlijk Delen (13/1)
3. Dialoog in Bijbels-evangelisch perspectief (27/1)
4. Infoavond over radicalisering
5. Babelse muziek- en theatervoorstelling (28 - 31/1)
6. Onderwijsbezinningen in Averbode (30/1 & 27/2)
7. Kalligrafie in Emmaüs (vanaf 15/2)
8. Barmhartigheid 'ruimte voor nieuw leven' (26/2)
9. Concertavond t.v.v. 'voorleestoer' (5/3)
10. Interregionale pastorale dag 'Als gist in het deeg' (15/3)

  Meer informatie
Taaldrempels op school top

Meer informatie

 Taaltip top
Taaltip voor de maand januari

Meer informatie

 In de kijker top
 • ‘Saved by the bell’-actie in Heilige Harten te Ninove
 • Vakoverschrijdende projecten in Sint-Maarteninstituut te Aalst
 • In de ban van de Damiaanactie in Bernardus Technicum te Oudenaarde

Meer informatie

 Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a. aanvullingen bij het nascholingsaanbod, de opstart van het netwerk voor leraren Natuurwetenschappen in IO’s, voordrachten over wetenschapsonderwerpen, een overleg chemie voor leraren Bouw- en houtkunde, Elektriciteit-elektronica en Elektromechanica, een interactieve workshop in een chemisch bedrijf en nieuw lesmateriaal voor biologie en chemie.

Meer informatie

 Duits top
 • Netwerking Secretariaat-Talen
 • Duitse filmweek
 • Taaldag in Antwerpen
 • Seminaries in Duitsland voor leraren Duits
 • Promotiefilmpjes UGent (twee talen)

Meer informatie

 Economie en handel top
 • Vakoverschrijdend project
 • Netwerking Secretariaat-Talen
 • Studiedagen
 • Nascholingen
 • Netwerkdag leraren bedrijfsbeheer
 • Herziening leerplannen bedrijfseconomie
 • Vervolg sessie ‘Presentatietechnieken’
 • Extra sessie ‘Werken in team’
 • Nieuwe regeling stage
 • VDAB lanceert nieuwe Arvastat
 • Info voor alle leraren

Meer informatie

 Engels top
 • Netwerking Secretariaat-Talen
 • Taaldag in Antwerpen
 • Differentiëren met materiaal van National Geographic
 • Informatiefilmpjes UGent (twee talen)

Meer informatie

 Esthetica top
- Nascholingsaanbod voor esthetica
* Dansen Dansen! Een introductie in hedendaagse dans met focus op dansgeschiedenis en eenvoudige creatieve dansopdrachten
* Van Bisschoppelijk Seminarie tot Sint-Baafshuis. Vier eeuwen bouwkunst en bouwkunde in de oudste kern van Gent
- Dag van de PO en Esthetica op 27 november 2015: enkele sfeerbeelden

Meer informatie

 Fysica, toegepaste fysica, wetenschappelijk werk en natuurwetenschappen top
Overzicht van de interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.

Meer informatie

 Lichamelijke opvoeding top
 • Week van de leraren LO: evaluatie van wat voorbij is
 • Nascholingen LO: wat nog moet komen
 • Regionale vakvergaderingen LO en evaluatie
 • Actief leren in LO
 • Op sportieve uitstap met je leerlingen

Meer informatie

 Muzikale opvoeding top
Dag van de muziek op 18 maart 2016 ini het Sint-Baafshuis te Gent


Meer informatie

 Nederlands top

 Meer informatie

 Plastische opvoeding top
Dag van de PO en Esthetica op 27 november 2015: enkele sfeerbeelden

Meer informatie

 Wiskunde top
 • Kangoeroewedstrijd
 • Navormingen wiskunde – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Begeleidingsactiviteiten wiskunde
 • Nascholingen in de kijker – PEDIC
 • Wanneer is Cheryl jarig?

Meer informatie