Regionale mededelingen secundair onderwijs

nr. 7 - maart 2016

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Voor de zevende keer dit schooljaar bieden we u graag deze Regionale Medelingen aan. 

Het is een lijvige editie met vooral veel vakgebonden informatie en aankondigingen. 
Daarnaast vindt u ook de vertrouwde rubrieken taaltips, taaldrempels en schoolpastoraal.

In de 'In de kijker' neemt Bellinda ons mee naar het Technisch Instituut Sint-Jozef voor meer 'taalplezier' en naar de opening van het nieuwe internaat Julie Billiaert hier in Gent. 

Veel leesgenot

Jeroen Van Acker
Niveaucoördinator secundair onderwijs

Jan Verpoest
Regiodirecteur pedagogische begeleiding Oost-Vlaanderen

In de kijker
Mededelingen maart 2016 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 PB-kalender  Aardrijkskunde
   Biologie, chemie en natuurwetenschappen
   Duits
   Economie en handel
   Engels
   Frans
   Geschiedenis
   Humane wetenschappen
   Latijn en Grieks
   Lichamelijke opvoeding
   Maatschappelijke vorming
   Mode
 Vakoverschrijdende Medelingen  Nederlands
 Schoolpastoraal en opvoedingsproject  Personenzorg
 Taaldrempels op school  Project algemene vakken
 Taaltip  r.-k. Godsdienst 
 In de kijker  Wiskunde 

 

PB-kalender top
 • Chronologisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst regio Oost-Vlaanderen 2015-2016
 • Thematisch overzicht van het ondersteuningsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst

Meer informatie

Schoolpastoraal en opvoedingsproject top
 • Liefde als tegenkracht
 • Tentoonstelling ‘De rechtvaardige rechters terug?’ (25/2 – 13/3)
 • Vastenaanbod vanuit IJD Gent (4/3 – 10/3 – 25/3)
 • Interregionale pastorale dag (15/3)
 • ‘De Passie’ in Ieper (19/3) 
 • De pastoraal als het ‘veldhospitaal’

Meer informatie

Taaldrempels op school top
 • Werken aan een open talenbeleid: tips op website ‘Metrotaal – Mind the gap’
 •  Documentatiecentrum Atlas: info en overzicht van bruikbaar materiaal op www.dagvandepoezie.be. Warm aanbevolen!
 • Tips voor vervolgscholen OKAN

Meer informatie

Taaltip top
Taaltip voor de maand maart

Meer informatie

 In de kijker top
 • ‘Taalplezier’ in het Technisch instituut Sint-Jozef te Geraardsbergen
 • Samen leren en leven in gloednieuw Gents internaat Julie Billiart

Meer informatie

 Aardrijkskunde top
 • Nascholing rond virtuele excursies
 • Website met les- en leermateriaal 1ste en 2de graad

Meer informatie

 Biologie, chemie en natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je, naast de herhaling en aanvullingen van onderwerpen die actueel blijven, informatie over o.a., de Galerij van de mens, de Milieuboot, de ‘Dag van de Maakbare Mens’ en enkele nieuwe educatieve websites.

Meer informatie

 Duits top
 • Toelichting nieuwe leerplannen Duits aso
 • Nascholingen
 • Jahrestagung BGDV
 • Materiaal Goethe-Institut

Meer informatie

 Economie en handel top
 • Vervolg netwerking Secretariaat-Talen
 • Dag economie UAntwerpen op 15 april 2016
 • Dag financiële educatie op 18 april 2016
 • Mededelingen

Meer informatie

 Engels top
 • Nascholingen
 • BELTA Day
 • Test academische taalvaardigheid Engels
 • Netwerk eerste graad
 • Aanpassingen leerplan Engels derde graad tso (Onthaal en Public Relations)
 • Intensieve cursussen Engels in de USA voor leerlingen derde graad

Meer informatie

 Frans top
 • Dag Frans voor de 1ste graad op 28 april 2016
 • Nascholingen PEDIC
 • Nascholing CNO Antwerpen
 • Vereniging Belgische Leraren Frans van de Vlaamse Gemeenschap
 • Franse Film
 • Alliance Française Oost-Vlaanderen
 • Nog meer Frans chanson

Meer informatie

 Geschiedenis top
 • Wat denken Vlaamse leraren geschiedenis over onderzoek in de les?
 • Nieuwe nascholing: Gent in oude kaarten
 • Suggesties voor de lespraktijk

Meer informatie

 Humane wetenschappen top
 • Forumdag rond ‘Vluchtelingen en onderwijs’ op 2 maart 2016
 •  Netwerkdag in Talbot House te Poperinge op 15 maart 2016

Meer informatie

 Latijn en Grieks top
Een agenda voor Latijn en Grieks en nascholingsnieuws

Meer informatie

 Lichamelijke opvoeding top
Op zoek naar een nascholing?
 

 Meer informatie

 Maatschappelijke vorming top
In deze bijdrage worden enkele sites besproken waar je als leraar MAVO veel interessant en toegankelijk bronmateriaal vindt. 

Meer informatie

 Mode top
Overleg vakcoördinatoren mode

Meer informatie

 Nederlands top
 •        Onze taal in de klas via twee gratis mailnieuwsbrieven
 • Het Archief voor Onderwijs
 • Vervolgsessie Netwerking Communicatieve Vaardigheden en Zakelijke Communicatie tweede en derde graad bso op 9 mei 2016
 • Voorstelling nieuw leerplan Nederlands Se-n-Se op 25 mei 2016

Meer informatie

 Personenzorg top
Samenkomsten klankbordgroepen en nascholingen

Meer informatie

 Project algemene vakken top
Strandjutten op het internet: De Geobronnen

Meer informatie

 r.-k. Godsdienst top
 • Dag van de godsdienst
 • Brochure Amnesty International: 10 vooroordelen over vluchtelingen ontkracht

Meer informatie

 Wiskunde top
 • Vlaamse Wiskunde Olympiade
 • Navormingen – Faculteit Wetenschappen UGent
 • Nascholingen wiskunde – Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Mathelo – online navormingen
 • Op zoek naar medewerkers examencommissie
 • Pi-dag
 • Varia

Meer informatie